Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Kimya

Bölüm Başkanının Mesajı

tanju ceyhan

Prof. Dr. Tanju Ceyhan
Bölüm Başkanı

Sevgili Kimya Öğrencileri
Dünyadaki endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin desteklenmesindeki en önemli bilim dallarından birisi olan kimya, özellikle ülkemizde önemi yeni yeni anlaşılmakta olup, önümüzdeki yıllarda önemi daha da artarak önemli bir sektör haline gelecektir. Bunun gerçekleşmesi; kimya biliminin ilgili sorunlara çözüm üretmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yöntemleri kullanması, bilim ve teknolojinin yaygınlaşmasına yardımcı olması ve ülkemizde yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamasıyla mümkün olabilecektir.   

İstinye Üniversitesi Kimya Bölümü olarak öncelikli hedefimiz; mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, geçmişin ve güncelin kaynaklarına en etkin yollarla ulaşan, kaynakların yetersiz olduğu alanlarda yeni ve özgün verileri üretebilen, mesleki ve etik sorumluluk sahibi kimyagerler yetiştirmektir. Bu amaçla, dinamik ve yeniliklere açık kadromuzla, gerekli teorik ve uygulamalı mesleki eğitimin yanında öğrencinin de katılımını sağlayacak proje ve takım çalışmaları yaparak öğrencilerimize sorgulayıcı, araştırmacı ve girişken bir kimyager yaklaşımını kazandırmaya çalışmaktayız.
Kimya öğrenimi, öğrenciye, kimyasal ve teknolojik problemleri formüle etme,  verileri analiz etme, araştırma öğelerini derleme, çalışma alanlarına yönelik  geniş ve derin bir kavrama yeteneği geliştirme ve bilimsel süreç becerilerini kazanmasına yardım eder.  
İstinye Üniversitesi Kimya Bölümü, eğitim verdiği öğrencilere kimyadaki yenilikçi gelişmeleri öğretirken, kişisel bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri, sadece kimya alanında değil her alanda fark edilecekleri yüksek kaliteli bir eğitim ortamı sunmaktadır. Bölümümüz, bilimsel düşünmeyi kazanmış ve gelişimlere açık, dünya standartlarında bilgilerle donatılmış kimyager ve bilim insanı adaylarının yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, laboratuar uygulamalarının yanı sıra üniversitemizin sahip olduğu güçlü laboratuvar donanımıyla  modern analiz yöntemlerrinin kullanımı da öğrencilere aktarılmaktadır.
Kimya; temel bilimleri kullanarak kimyasal süreçleri tasarlayabilen ve önemli endüstriyel, teknolojik ve çevresel problemleri çözümleyen bir bilim dalıdır. Kimyager, ekonomik olarak ham maddeyi fiziksel ve kimyasal değişimlere uğratarak ürüne dönüştürecek süreçleri tasarlayan ve geliştiren kişidir. Bu anlamda kimyagerlerin çalışma alanları, gıda sektörü, çimento sektörü, tekstil sektörü, ilaç sektörü vb. çok geniştir.
Öğrencilerimize eğitim süreçleri boyunca ve gelecekte başarılar diliyorum. İstinye Üniversitesi Kimya Bölümü olarak Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında başarılarımızla ve sizlerle birlikte yer alabilmek adına Kimya bilimi’ne ilgi duyan adayları bizlere katılmaya davet ediyoruz.
Sevgilerimle.